Decora: SAP w 7 krajach
2007-03-21

Decora: SAP w 7 krajach

7milowy wdraża system SAP w spółce giełdowej Decora SA. Wdrożenie obejmuje 9 firm grupy: 3 w Polsce oraz spółki w Czechach, na Węgrzech, Litwie, oraz w Rosji, Chorwacji i Rumunii.

Decora S.A. jest wiodącym na polskim rynku producentem artykułów dekoracji i wykończenia wnętrz. Kompleksowe wdrożenie systemu SAP obejmuje wszystkie kluczowe obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa, tj. finanse i kontroling, gospodarkę materiałową, planowanie produkcji, sprzedaż i dystrybucję, a także zarządzanie kadrami. Decora wdraża ponadto funkcjonalność hurtowni danych (BW) oraz zarządzanie magazynem wysokiego składowania (WM).

Waldemar Osuch, Prezes Zarządu Decora S.A. powiedział: „Decora na przestrzeni ostatnich kilku lat rozwinęła się bardzo dynamicznie zdobywając nowe rynki w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Potrzebowaliśmy dobrego narzędzia do integracji i usprawnienia procesów związanych z zarządzaniem logistyką i produkcją we wszystkich oddziałach firmy.”

Zarząd Decora przeprowadził dogłębną analizę potrzeb przedsiębiorstwa, która posłużyła do zdefiniowania celów biznesowych projektu oraz opracowania koncepcji wdrożenia. Zaliczono do nich m.in.: poprawę i optymalizację procesów biznesowych we wszystkich obszarach przedsiębiorstwa, zwiększenie efektywności wykorzystania posiadanych zasobów, obniżenie poziomu zapasów i kosztów magazynowych, zapewnienie możliwości elastycznego reagowania na zmiany potrzeb rynku oraz zapewnienie możliwości kompleksowej i szczegółowej analizy danych.

W każdym obszarze przedsiębiorstwa, do przyjętych celów zdefiniowane zostały grupy mierników realizacji założonych planów. Miarą osiągnięcia sukcesu wdrożenia będzie umożliwienie pracownikom w trakcie codziennej pracy osiągania założonych celów biznesowych z wykorzystaniem systemu SAP.

Wdrożenie SAP w spółkach Decora S.A. prowadzone jest z wykorzystaniem metodyki wypracowanej przez firmę 7milowy, uwzględniającej doświadczenia z wcześniejszych wdrożeń. W ramach rozwiązania klient otrzymuje narzędzia organizacyjne i informatyczne wspomagające proces wdrożeniowy, jak również wiedzę biznesową opartą na tzw. „best practices”, która stanowi kwintesencję poprawnych zachowań i sprawdzonych działań w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem.

Bartłomiej Kosik, Kierownik Działu IT Decora, prowadzący proces wyboru rozwiązania powiedział: „Podczas oceny systemów ERP dostępnych na polskim rynku skupialiśmy się na tych, które najpełniej zaspokoją nasze potrzeby. Dodatkowo interesowały nas te rozwiązania, których nie trzeba tworzyć od podstaw. Z uwagi na szeroki zakres projektu, zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i liczby objętych podmiotów, zależy nam na sprawnym, szybkim, a przede wszystkim bezpiecznym wdrożeniu. 7milowy daje do systemu SAP wartość w postaci przemyślanej metodyki wdrożenia. Dla nas stanowiło to dodatkową gwarancję powodzenia projektu.”

Obecnie, wdrożenie jest na etapie konfiguracji niezbędnych funkcji nowego oprogramowania. Start systemu w Polsce planowany jest na maj br., natomiast w spółkach zagranicznych system będzie startował sekwencyjnie od września 2007 do stycznia 2008.

Decora S.A. jest jednym z największych w kraju producentem artykułów dekoracyjnych i wykończeniowych wnętrz. Firma jest notowana Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Specjalizuje się w produkcji artykułów służących do dekoracji podłóg, okien i sufitów. Asortyment Grupy Decora obejmuje ponad 5 000 produktów. Najważniejszym rynkiem zbytu jest rynek polski, a poza nim produkty spółki dystrybuowane są do 38 krajów świata, m.in. do Rosji, Chorwacji, Czech, na Ukrainę, Węgry, Litwę i Łotwę. Więcej informacji: www.decora.pl

Foto: Decora SA


powrót do listy aktualności