Jednolity Plik Kontrolny: dostosuj swój system SAP do nowych przepisów
2016-02-03

Jednolity Plik Kontrolny: dostosuj swój system SAP do nowych przepisów

Do czerwca br. duże firmy muszą dostosować swoje systemy informatyczne do generowania danych podatkowych i księgowych w formie JPK (Jednolitego Pliku Kontrolnego). 7milowy oferuje wsparcie w zakresie przygotowania i wdrożenia zmian w systemie SAP, które pozwolą spełnić nowe wymagania prawne.

Z dniem 1 lipca 2016 r. wejdą w życie znowelizowane przepisy Ordynacji podatkowej w zakresie sposobu prowadzenia kontroli podatkowych. W myśl tych regulacji, dowodem w czynnościach kontrolnych stanie się tzw. Jednolity Plik Kontrolny (JPK).

JPK to plik o uzgodnionej strukturze logicznej, w którym podatnik będzie zobowiązany przekazywać księgi podatkowe i dowody księgowe na żądanie organu podatkowego. Struktura JPK będzie oparta o aktualną wersję specyfikacji pliku SAF-T (Standard Audit File for Tax). SAF-T to schemat danych w formacie XML, zaproponowany przez OECD w 2005 r. (aktualizacja w 2010 r.). Harmonogram Ministerstwa Finansów zakłada publikację ostatecznego wzoru JPK w marcu 2016 r.

Nowy obowiązek obejmie od 1 lipca 2016 r. tzw. dużych podatników (od 250 pracowników lub roczny obrót co najmniej 50 mln EUR). Mniejszych podatników wymóg ten będzie obowiązywał od 1 lipca 2018 r. W razie nieprzedstawienia dokumentacji według JPK, zostaną zastosowane przepisy Kodeksu Karnego Skarbowego analogiczne jak w przypadku nieprzedstawienia dowodów w formie papierowej.

Wprowadzenie nowych przepisów jest wyzwaniem dla działów finansowych, ale także dla zespołów IT, które muszą zapewnić odpowiednie zmiany w firmowych systemach informatycznych. 7milowy oferuje wszechstronne wsparcie w zakresie dostosowania rozwiązań SAP do nowych regulacji. Już teraz prosimy o kontakt z 7milowym wszystkie firmy korzystające z SAP i wypełniające kryteria tzw. dużych podatników. Nasi konsultanci pomogą Państwu określić zakres prac niezbędnych do spełnienia wymagań w zakresie Jednolitego Pliku Kontrolnego, a następnie przeprowadzić proces dostosowania do nowych przepisów.


powrót do listy aktualności