Gotowe rozwiązania SAP

Szybkie logowanie kartą dostępu - rozszerzenie standardu SAP

"Szybkie logowanie kartą dostępu" jest rozwiązaniem instalowanym na stacjach roboczych z podłączonym czytnikiem kart dostępu.
więcej

POSITANO - rozwiązanie POS dla SAP

POSITANO to autorskie rozwiązanie POS (point of sale) przygotowane z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach. 7milowy korzystając z doświadczeń w branży MSP, zbudował program POS skrojony pod potrzeby dynamicznie rozwijający się firm produkcyjno-detalicznych.
więcej

SAP SPRINT CRM - kompleksowe zarządzanie relacjami z klientami w SAP

SAP SPRINT CRM zawiera najważniejsze, gotowe do użycia funkcje SAP CRM z zakresu marketingu, sprzedaży i serwisu. Dzięki zamodelowanym procesom wdrożenie SPRINT CRM jest szybkie (nawet w 8 tygodni), a koszt projektu znacznie niższy niż w klasycznym wdrożeniu SAP CRM. Rozwiązanie polecane jest szczególnie firmom korzystającym z SAP ERP, które w krótkim czasie chcą usprawnić obszar relacji z klientami, wydatkując na wdrożenie CRM umiarkowany budżet.
więcej

Platforma BI dla małych i średnich przedsiębiorstw

"Platforma BI" to innowacyjne, opracowane dla firm średniej wielkości korzystających z systemu SAP, rozwiązanie do raportowania danych z różnych obszarów firmy, które może być w całości obsługiwane przez użytkowników biznesowych.
więcej

Interfejsy bankowe – połącz SAP ze swoim bankiem

„Interfejsy bankowe” to rozszerzenie standardu SAP przygotowane przez spółkę 7milowy, które umożliwia eksport i import plików pomiędzy systemem SAP i rozwiązaniami bankowymi, z których korzysta przedsiębiorstwo. Rozwiązanie pozwala zautomatyzować i usprawnić zarządzanie płatnościami w firmie.
więcej

Zarządzanie kontaktami z klientami – platforma CRM

Zarządzanie kontaktami z klientami to rozszerzenie standardu SAP ERP w zakresie CRM przygotowane przez 7milowy. Produkt udostępnia funkcjonalności CRM bez konieczności wdrażania dodatkowego systemu - rozwiązanie jest oparte o funkcjonalności modułu SAP SD (sprzedaż i dystrybucja).
więcej

e-Deklaracje w SAP HR - oszczędności w przygotowaniu PIT

Pakiet e-Deklaracje w SAP HR to rozszerzenie standardu SAP, pozwalające na wysyłanie formularzy podatkowych PIT-11, PIT-8C i PIT-40 drogą elektroniczną.
więcej

Raport wykonania produkcji – narzędzie w rękach planisty SAP

Raport wykonania produkcji to rozszerzenie standardu SAP, które usprawnia codzienną kontrolę nad procesami produkcyjnymi – poziomem zużyć materiałów, roboczogodzin, maszynogodzin i odchyleń od zaplanowanych norm. Z rozwiązania mogą korzystać firmy produkcyjne, które wykorzystują moduł MM (zarządzanie gospodarką materiałową) oraz PP (planowanie i realizacja produkcji) w systemie SAP.
więcej

Elektroniczna wymiana dokumentów - interfejs SAP do wiodących platform EDI

Elektroniczna wymiana dokumentów między partnerami biznesowymi to oszczędność czasu i pieniędzy. Wykorzystanie EDI przez firmy korzystające z SAP wymaga jednak połączenia obu rozwiązań za pośrednictwem interfejsu.
więcej

Stany magazynowe wg cech partii – rozszerzenie SAP MM dla logistyków

„Stany magazynowe wg cech partii” to raport, który umożliwia szybkie i kompleksowe generowanie wielkości stanów magazynowych w powiązaniu z danymi, które są zawarte w cechach partii. Rozwiązanie jest rozszerzeniem modułu MM (zarządzanie gospodarką materiałową) w SAP.
więcej

Automatyczna aktualizacja tabel kursowych - waluta zawsze na czasie

„Automatyczna aktualizacja tabel kursowych” to rozszerzenie standardu SAP w obszarze finansów. Przygotowane przez 7milowy rozwiązanie umożliwia automatyczny import do SAP aktualnych średnich kursów walutowych ze strony Narodowego Banku Polskiego.
więcej

Wirtualne rachunki bankowe – automatyczna obsługa wpłat kontrahentów

Rozwiązanie „Wirtualne rachunki bankowe” to przygotowane przez spółkę 7milowy rozszerzenie standardu SAP w module FI oraz SD. Produkt jest wykorzystywany w rozliczeniach handlowych z kontrahentami – umożliwia automatyczną identyfikację wpłat odbiorców na rachunek bankowy.
więcej

Wycena zapasów – dowiedź się ile kosztują stany magazynowe

Raport „Wycena zapasów” to rozszerzenie standardu SAP opracowane przez spółkę 7milowy. Rozwiązanie dostarcza informacji w postaci raportu nt. rzeczywistej wartości zapasu danego indeksu na magazynach przedsiębiorstwa. Prezentuje indeksy wg ceny średniej ważonej oraz wg ceny ewidencyjnej wraz z odchyleniem przypadającym na zapas.
więcej

Precyzyjne rozliczanie surowców – kontrolingowe narzędzie do ustalania kosztów produkcji

Rozwiązanie przygotowane przez spółkę 7milowy dla firm produkcyjnych, które chcą urealnić koszty produkcji w oparciu o ceny i ilości wykorzystywanych surowców. Produkt jest rozszerzeniem standardu SAP - do wdrożenia konieczne jest posiadanie modułu SAP FI, SAP CO, SAP MM i SAP PP.
więcej

Zbiorcze rozliczanie produkcji – rozszerzenie standardu SAP

Rozwiązanie „Zbiorcze rozliczanie produkcji” to rozszerzenie standardu SAP w zakresie zarządzania procesami produkcji, które pozwala na zbiorowe rozliczanie materiałów wykorzystywanych w wielu procesach produkcyjnych.
więcej