Automatyczna aktualizacja tabel kursowych - waluta zawsze na czasie

„Automatyczna aktualizacja tabel kursowych” to rozszerzenie standardu SAP w obszarze finansów. Przygotowane przez 7milowy rozwiązanie umożliwia automatyczny import do SAP aktualnych średnich kursów walutowych ze strony Narodowego Banku Polskiego.

Tradycyjny sposób aktualizacji tabel kursowych polega na ręcznym wprowadzaniu każdego dnia aktualnych danych do systemu. W przypadku, gdy odpowiedzialny pracownik nie może wykonać tej czynności, pojawiają się problemy z niewłaściwym kursem przeliczania.

Autorskie rozwiązanie 7milowego przede wszystkim eliminuje błędy, które dotychczas pojawiały się przy ręcznym wprowadzaniu danych. Gwarantuje, że zaksięgowanie dokumentów walutowych, wykonanie wyceny rozrachunków walutowych czy sald kont wyrażonych w walutach będzie się odbywać zawsze wg właściwego kursu. Obsługa tego procesu odbywa się w pełni automatycznie i nie jest zależna od pracownika.

Rozwiązanie jest gotowe do wykorzystania (tzw. rozwiązanie „ready to run”), więc nie wymaga kosztownego wdrożenia. Polecamy go przedsiębiorstwom, które współpracującą z zagranicznymi kontrahentami,  wystawiają faktury w walucie obcej lub posiadają rachunki bankowe i kasy walutowe.

Zainteresowanych rozwiązaniem prosimy o kontakt.


powrót do listy innych rowiązań