Elektroniczna wymiana dokumentów - interfejs SAP do wiodących platform EDI

Elektroniczna wymiana dokumentów między partnerami biznesowymi to oszczędność czasu i pieniędzy. Wykorzystanie EDI przez firmy korzystające z SAP wymaga jednak połączenia obu rozwiązań za pośrednictwem interfejsu.

Przygotowany przez 7milowego interfejs pozwala na wymianę dokumentów pomiędzy systemem SAP a dostępnymi na rynku rozwiązaniami EDI np. popularnym ECOD czy EDInet. Interfejs umożliwia m.in. import zamówień klienta, raportów sprzedaży, wysyłkę faktur VAT i korekt z wykorzystaniem technologii EDI (pliki XML).

Dzięki wykorzystaniu przygotowanego interfejsu, zaangażowanie pracowników w wymianę dokumentów jest ograniczone do minimum – sprowadza się do analizy wprowadzonych zamówień (kontroli logów) oraz reakcji na zaistniałe wyjątki. Całość prac jest wykonywana automatycznie przez system.

Rozwiązanie jest możliwe do uruchomienia, gdy firma pracuje na module MM (zarządzanie gospodarką materiałową) w systemie SAP.

Zainteresowanych rozwiązaniem, prosimy o kontakt.


powrót do listy innych rowiązań