Interfejsy bankowe – połącz SAP ze swoim bankiem

„Interfejsy bankowe” to rozszerzenie standardu SAP przygotowane przez spółkę 7milowy, które umożliwia eksport i import plików pomiędzy systemem SAP i rozwiązaniami bankowymi, z których korzysta przedsiębiorstwo. Rozwiązanie pozwala zautomatyzować i usprawnić zarządzanie płatnościami w firmie.

Tradycyjny sposób rejestracji wyciągu bankowego jest bardzo czasochłonny. Polega na konieczności wprowadzenia manualnie każdej pozycji wyciągu do systemu. Przy dużej ilości pozycji na dziennym wyciągu (duża ilość wpłat od odbiorców, duża ilość przelewów wychodzących) sam etap rejestracji pozycji w systemie jest żmudny i absorbujący oraz może generować pomyłki. Analogicznie przedstawia się  sytuacja przy przygotowywaniu przelewów wychodzących. Ręczne wyszukiwanie faktur, których zbliża się termin płatności oraz ręczne wprowadzanie danych do systemu bankowego zajmuje bardzo dużo czasu. Do tego dochodzi bardzo duże ryzyko pomyłek wynikających z błędnie podanych danych kontrahenta, omyłkowo wyliczonej kwoty czy podwójnie wysłanej zapłaty za tą samą fakturę. Rozszerzenie standardu SAP o interfejsy bankowe eliminuje te problemy.

W zakresie importu wyciągów bankowych zyskujemy:

  • szybką ewidencja kompletnego wyciągu/wyciągów bankowych z danego okresu,
  •  nadzór nad poprawnością salda początkowego i końcowego wyciągu z saldem wynikającym z operacji na wyciągu,
  • automatyczną kontrolę przed pomyłkową ponowną rejestracją tego samego wyciągu,
  • automatyzację w zakresie identyfikacji operacji z wyciągu - pozwala na przypisanie do danej pozycji z wyciągu typu księgowania (np. możliwe jest rozpoznanie i zaksięgowanie prowizji, lokaty, odsetek),
  • automatyczne rozliczenia otwartych pozycji dostawcy bez konieczności ręcznego wskazywania dostawcy i pozycji otwartych – w przypadku przelewów wychodzących system automatycznie rozpoznaje na wyciągu kontrahenta oraz zlecone do zapłaty faktury.

Z kolei w przypadku płatności wychodzących otrzymujemy:

  • automatyczne przygotowanie pliku z płatnościami na bazie danych wprowadzonych do SAP we właściwym dla banku formacie. System w pierwszym kroku przedstawia propozycję faktur do zapłaty, którą można edytować i dopiero po ostatecznej akceptacji zlecić do zapłaty,
  • pełną kontrolę nad terminami płatności, formami płatności oraz możliwość generowania zbiorczych przelewów (kilka faktur tego samego kontrahenta) z wykorzystaniem awiza,
  • nadzór nad fakturami zleconymi do zapłaty (blokada przed ponownym ewentualnym wysłaniem przelewu).

Rozwiązanie zainteresuje każdą firmę wykorzystującą moduł FI  w systemie SAP ERP, w której wolumen pozycji na wyciągach bankowych lub płaconych faktur jest duży, a obsługa procesów księgowych wymaga dużego zaangażowania czasu ze strony pracowników.

Zainteresowanych rozwiązaniem, zachęcamy do kontaktu.


powrót do listy innych rowiązań