Raport wykonania produkcji – narzędzie w rękach planisty SAP

Raport wykonania produkcji to rozszerzenie standardu SAP, które usprawnia codzienną kontrolę nad procesami produkcyjnymi – poziomem zużyć materiałów, roboczogodzin, maszynogodzin i odchyleń od zaplanowanych norm. Z rozwiązania mogą korzystać firmy produkcyjne, które wykorzystują moduł MM (zarządzanie gospodarką materiałową) oraz PP (planowanie i realizacja produkcji) w systemie SAP.

Najczęściej wykorzystywane zestawienia, które są standardowo dostępne w SAP pozwalają analizować szczegółowe dane dla pojedynczego zlecenia produkcyjnego. Budowanie zestawień o charakterze zbiorczym może być pracochłonne i często wymaga ręcznego weryfikowania dużej puli zleceń. Raport przygotowany przez 7milowego pozwala na jednym ekranie uzyskać zestawienie wraz z analizą odchyleń dla całej grupy zleceń. Mamy łatwy i szybki dostęp do danych, które są podstawą do analizy czy produkcja przebiega prawidłowo, czy konieczne jest wprowadzenie działań naprawczych lub weryfikacja całego procesu.

Poza zestawieniami „wstecz” raport pozwala analizować także zlecenia w trakcie ich obsługi tj. w czasie rzeczywistym. Dzięki temu można od razu reagować na nierozliczone materiały lub błędnie zaraportowane godziny produkcyjne, zanim zlecenie zostanie przekazane do analizy działu kontrolingu. Jednym słowem raport pozwala szybciej reagować na sytuacje odbiegające od norm - jeszcze w trakcie trwania procesu.

Raport jest gotowym do użytku rozszerzeniem systemu SAP. Po prostej konfiguracji, użytkownicy mogą wykorzystywać go w pracy. Jego możliwości zostaną docenione przez osoby nadzorujące proces produkcyjny – Dyrektora Produkcji, Szefa Działu Technologii i Konstrukcji, Kontrolera Procesu czy Kierownika Zmiany.

Zainteresowanych rozwiązaniem, prosimy o kontakt.


powrót do listy innych rowiązań