SAP SPRINT CRM - kompleksowe zarządzanie relacjami z klientami w SAP

SAP SPRINT CRM zawiera najważniejsze, gotowe do użycia funkcje SAP CRM z zakresu marketingu, sprzedaży i serwisu. Dzięki zamodelowanym procesom wdrożenie SPRINT CRM jest szybkie (nawet w 8 tygodni), a koszt projektu znacznie niższy niż w klasycznym wdrożeniu SAP CRM. Rozwiązanie polecane jest szczególnie firmom korzystającym z SAP ERP, które w krótkim czasie chcą usprawnić obszar relacji z klientami, wydatkując na wdrożenie CRM umiarkowany budżet.

SPRINT CRM wspiera najważniejsze działania przedsprzedażowe, sprzedażowe i posprzedażowe realizowane z klientami.

Predefiniowane procesy obsługują m.in.: 

  • zarządzanie danymi klientów i osób kontaktowych,
  • zarządzanie kampaniami marketingowymi,
  • zarządzanie szansami sprzedaży (leadami) i lejkiem sprzedaży,
  • zarządzanie ofertami i zleceniami sprzedaży, w integracji z systemem SAP ERP (w tym kontrola dostępności towarów),
  • zarządzanie zgłoszeniami serwisowymi,
  • zaawansowanie raportowanie danych z obszaru CRM i sprzedaży.

Rozwiązanie przygotowano w taki sposób, by każdy z obszarów mógł być dowolnie rozwijany, a system mógł  „rosnąć” wraz ze zmieniającymi się potrzebami firmy. Wszystkie procesy są także zintegrowane z odpowiednimi obszarami SAP ERP (np. sprzedaż i dystrybucja, finanse i kontroling, zarządzanie magazynem). Stąd SPRINT CRM jest naturalnym wyborem firm, które już korzystają z rozwiązań SAP i szukają kompleksowych rozwiązań w ramach tej samej platformy po przystępnej cenie. 

SPRINT CRM jest oferowany w modelu outsourcingu (system jest utrzymywany i administrowany w Centrum Outsourcingowym BCC). Pozwala to obniżyć koszty inwestycji wdrożeniowej oraz koszty utrzymania i rozwoju systemu w przyszłości.


powrót do listy innych rowiązań