Stany magazynowe wg cech partii – rozszerzenie SAP MM dla logistyków

„Stany magazynowe wg cech partii” to raport, który umożliwia szybkie i kompleksowe generowanie wielkości stanów magazynowych w powiązaniu z danymi, które są zawarte w cechach partii. Rozwiązanie jest rozszerzeniem modułu MM (zarządzanie gospodarką materiałową) w SAP.

Jeżeli materiały wykorzystywane w procesie produkcji zarządzane są partiami, firmy często wykorzystują cechy partii, aby dodatkowo je opisać i sklasyfikować – dzieje się tak w przypadku surowców, półproduktów, wyrobów gotowych. Standardowe raporty stanów magazynowych w SAP ograniczają się do dostarczenia informacji o ilości partii na magazynach. Aby uzyskać informację o szczegółach zapisanych w cechach tych partii, konieczna jest  osobna analiza dla każdej z nich.

Raport „Stany magazynowe wg cech partii” generuje zestawienie stanów magazynowych tak jak standardowa funkcjonalność SAP, uzupełniając je na tym samym ekranie o odpowiednie dane z cech partii. Co ważniejsze, użytkownik może samodzielnie wybrać cechy, które mają pojawić na raporcie jako dodatkowe kolumny. Dodatkowo, w przypadku konieczności wyszukania zamienników - materiałów o konkretnych właściwościach w cechach partii – na jednym ekranie otrzymujemy pełne zestawienie materiałów w powiązaniu z ich kluczowymi danymi.

Główną korzyścią z wdrożenia raportu jest oszczędność czasu – system wykonuje całą analizę cech partii samodzielnie, niezależnie od rodzajów klasyfikacji poszczególnych materiałów. Dodatkowo eliminujemy  prawdopodobieństwo wystąpienia pomyłki, co częsta zdarza się przy ręcznym przygotowywaniu zbiorczego raportu.

Raport jest dedykowany dla firm, które korzystają z systemu SAP i wykorzystują klasyfikację partii  do opisu ich cech.

Zainteresowanych rozwiązaniem, prosimy o kontakt.


powrót do listy innych rowiązań