Szybkie logowanie kartą dostępu - rozszerzenie standardu SAP

"Szybkie logowanie kartą dostępu" jest rozwiązaniem instalowanym na stacjach roboczych z podłączonym czytnikiem kart dostępu.

System dedykowany jest firmom, które udostępniają pojedyncze stanowiska komputerowe z systemem SAP wielu pracownikom produkcyjnym i magazynowym logującym się cyklicznie i tylko na chwilę, a także firmom, w których pracownicy często zmieniają lokalizację wymuszającą wielokrotne przelogowywanie się w SAP.

"Szybkie logowanie kartą dostępu" pozwala zautomatyzować i skrócić proces wielokrotnego logowania się do systemu SAP. Zamiast uruchamiania SAP Logon’a, wybierania systemu docelowego, podawania nazwy użytkownika oraz hasła, pracownik jedynie skanuje kartę dostępu w czytniku. Program nawiązuje połączenie z SAP, weryfikuje użytkownika i hasło, a następnie automatycznie loguje go do systemu. Po zalogowaniu użytkownik może automatycznie uruchamiać dedykowaną transakcję SAP.

Wartość i znaczenie tego rozwiązania są szczególnie istotne z punktu widzenia pracowników pracujących na halach produkcyjnych i magazynowych wyposażonych w wiele stanowisk terminalowych z SAP, gdzie pracownicy w ciągu dnia wielokrotnie zmieniają swoją lokalizację i każdorazowo muszą logować się do systemu. Rozwiązanie eliminuje problem blokad kont użytkowników, zapominanych haseł oraz gwarantuje oszczędność czasu. Ponadto umożliwia używanie kart wykorzystywanych już np. w czytnikach RCP oraz systemach kontroli dostępu.

Podstawowe korzyści wynikające z posiadania "Szybkiego logowania kartą dostępu":

  • obniżenie czasu potrzebnego pracownikom na każdorazowe logowanie do systemu,
  • eliminacja prawdopodobieństwa zablokowania dostępu do systemu w wyniku wpisania nieprawidłowego hasła, 
  • automatyzacja wylogowywania się użytkowników, eliminująca problem wielokrotnego dostępu do SAP. 

Firmy zainteresowane poznaniem szczegółów nt. "Szybkiego logowania kartą dostępu", prosimy o kontakt.


powrót do listy innych rowiązań