System SAP HR

Rozwiązanie SAP HR (SAP HCM) to system do zarządzania kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwach. Jest to kompleksowe rozwiązanie, które łączy funkcje twardego i miękkiego HR.

Z rozwiązań SAP w obszarze kadr i płac korzysta w samej Polsce blisko 200 organizacji, naliczających wynagrodzenia dla blisko pół miliona pracowników. Wśród przedsiębiorstw korzystających z rozwiązań SAP HR są te zatrudniające tysiące pracowników np. Metro Group, Polkomtel, PKN Orlen, jak również firmy średniej wielkości np. Fabryka Cukiernicza Kopernik, Oceanic, TIME SA (Radio Eska) czy Decora z liczbą kilkuset pracowników.

SAP HR wspiera praktycznie wszystkie procesy realizowane w działach obsługi kadr i jest zgodny z wymaganiami polskiego ustawodawstwa (m.in. z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawą o świadczeniach z ubezpieczeń społecznych i Kodeksem pracy).