Axtone SA

SPRINT - rewolucyjne rozwiązanie


Axtone SA (dawniej Fabryka Urządzeń Mechanicznych Kamax SA) w Kańczudze jest producentem m.in. urządzeń amortyzujących i armatury mosiężnej do rur wielowarstwowych. Spółka sprzedaje swoje wyroby na rynku krajowym oraz m.in. w Rosji, Chinach, Niemczech, Szwecji, Rumunii, Wielkiej Brytanii i na Ukrainie. Przedsiębiorstwo posiada kilka spółek zależnych w Polsce, a także spółki stowarzyszone na Ukrainie, w Rosji i w Chinach.
Więcej informacji na: www.axtone.eu

Branża Przemysł
Profil działalności Produkcja
Lokalizacja Kańczuga
Czas wdrożenia 9 miesięcy

Zakres współpracy

 • Wdrożenie SAP SPRINT ERP
 • Szkolenia SAP
 • Dostawa licencji SAP

Zakres wdrożenia

 • Rachunkowość finansowa (SAP FI)
 • Księgowość majątku trwałego (FI-AA)
 • Zarządzanie płynnością finansową (SAP TR)
 • Kontroling (SAP CO)
 • Sprzedaż i dystrybucja (SAP SD)
 • Gospodarka materiałowa i zaopatrzenie (SAP MM)
 • Planowanie produkcji (SAP PP)

Władze spółki, świadome popularności wyrobów firmy w takich krajach jak Rosja, Chiny, Niemcy, Szwecja, Rumunia czy Wielka Brytania, dostrzegły konieczność wsparcia działań operacyjnych poprzez wdrożenie nowego systemu ERP. Wybór padł na system SAP SPRINT.

Witold Rymarz Kierownik Projektu SAP, Axtone SA

Potrzeba wdrożenia wynikała przede wszystkim z braku informacji zarządczej. Informacji na czas i odpowiedniej jakości. Dodatkowym czynnikiem była potrzeba wprowadzenia systemu zarządzania i rozliczania produkcją oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych. Nowy system daje kadrze zarządzającej dużo większe możliwości w dostępie do danych zgromadzonych w systemie. Rewolucją nazwałbym zmianę w sposobie pracy kadry zarządzającej która teraz ma możliwość korzystania z wiedzy płynącej z analizy tych danych.

Korzyści z wdrożenia

  • automatyczne generowanie zgłoszeń zaopatrzenia na materiały oraz tworzenie zleceń planowych, bez potrzeby ręcznego opracowywania działań
  • uporządkowanie procesu zakupu, co minimalizuje możliwość popełnienia błędów
  • możliwość korzystania z raportów pozwalających na zarządzanie procesami zaopatrzenia w sposób umożliwiający minimalizację zapasów oraz identyfikację źródeł ponoszenie kosztów
  • pełne zintegrowanie procesów produkcyjnych: od definiowania danych podstawowych, przez opracowanie marszrut i specyfiki materiałowych, po przekazanie gotowego wyrobu, co pozwala na zmniejszenie ilości wprowadzanych danych
  • możliwość uwzględnienia w kalkulacji szczegółowych informacji o kosztach ponoszonych na każdym etapie wytwarzania, co pozytywnie wpływa na optymalizację działania

Wdrożenie SPRINT zostało zrealizowane przez firmę BCC, budując doświadczenie firmy 7milowy.


powrót do listy klientów