Media Regionalne

Wdrożenie SPRINT w 12 spółkach


Media Regionalne (wcześniejsza nazwa Orkla Press) to jedna z wiodących grup prasowych w Polsce. Do grupy należy 10 tytułów regionalnych o łącznej sprzedaży ponad 300 000 egzemplarzy. Grupa Media Regionalne jest również właścicielem 4 lokalnych rozgłośni radiowych, 6 drukarni, agencji reklamowej "Gra" oraz pięciu bezpłatnych tygodników - w Szczecinie, w Koszalinie, w Słupsku, w Gorzowie i w Toruniu. Grupa należy do struktury Mecom Europe, którą tworzą cztery jednostki: Dania, Norwegia, Holandia oraz Europa Środkowa i Wschodnia.
Więcej informacji na: www.mediaregionalne.pl

Branża Wydawnicza / Media
Profil działalności Produkcja
Lokalizacja Warszawa
Czas wdrożenia 6 miesięcy

Zakres współpracy

  • Wdrożenie SAP SPRINT ERP
  • Szkolenia SAP

Zakres wdrożenia

  • Rachunkowość finansowa (SAP FI)
  • Księgowość majątku trwałego (FI-AA)
  • Zarządzanie płynnością finansową (SAP TR)
  • Kontroling (SAP CO)
  • Sprzedaż i dystrybucja (SAP SD)
  • Gospodarka materiałowa i zaopatrzenie (SAP MM)

Władze grupy podejmując decyzję o wdrożeniu systemu wspomagającego zarządzanie, stawiały przed rozwiązaniem ściśle zdefiniowane cele. System miał między innymi ujednolicić pracę w obszarze finansów, logistyki, HR, dokonać unifikacji systemów raportowania. Kluczowym założeniem była realizacja projektu z ograniczeniem czasu i kosztów wdrożenia oraz minimalnym zaangażowaniem pracowników Media Regionalne. Naturalnym wyborem był SPRINT zaproponowany przez firmę BCC.

Steinar Bjornbet Dyrektor Finansowy, Media Regionalne

Wszystkie objęte wdrożeniem spółki działają teraz według jednego standardu, który sprawia, że dane kontrolingowe i zarządcze dostępne w systemie są w pełni wiarygodne. Kierownictwo otrzymało zaś narzędzie umożliwiające sprawne zarządzanie spółkami grupy – od finansów, przez logistykę, po kadry i płace.

Korzyści z wdrożenia

dzięki unifikacji rozwiązań we wszystkich spółkach grupy nastąpiła poprawa współpracy wszystkich podmiotów wzrost poziomu automatyzacji księgowań, wynikający z integracji poszczególnych obszarów systemu ilościowo-wartościowa gospodarka zapasami w spółkach posiadających własne drukarnie pozwalająca na błyskawiczne uzyskanie informacji o stanie zapasów w magazynach, co zwiększa efektywność działania funkcjonalność zakupów dekretowanych przyczyniła się do uproszczenia procesu zakupu materiałów biurowych zaawansowany system informacyjny HR zapewnia możliwość szybkiego i łatwego generowania zestawień, raportów, formularzy

Wdrożenie SPRINT zostało zrealizowane przez firmę BCC, budując doświadczenie firmy 7milowy.


powrót do listy klientów