Minimax

SPRINT w branży projektowej


Minimax Polska Sp. z o.o. działa w Polsce od 1997 r. jako niezależne przedsiębiorstwo grupy Minimax, która jest jednym z największych i najstarszych przedsiębiorstw zajmujących się wszechstronną i kompleksową ochroną przeciwpożarową na świecie. Polski oddział grupy specjalizuje się w realizacji złożonych projektów dla różnych dziedzin przemysłu.
Więcej informacji na: www.minimax.pl

Branża Projektowa
Profil działalności Usługi
Lokalizacja Łomianki
Czas wdrożenia 5 miesięcy

Zakres współpracy

 • Wdrożenie SAP SPRINT ERP
 • Serwis aplikacyjny SAP
 • Szkolenia SAP
 • Rozwój SAP
 • Outsourcing SAP
 • Serwis producenta SAP

Zakres wdrożenia

 • Rachunkowość finansowa (SAP FI)
 • Księgowość majątku trwałego (FI-AA)
 • Zarządzanie płynnością finansową (SAP TR)
 • Kontroling (SAP CO)
 • Sprzedaż i dystrybucja (SAP SD)
 • Gospodarka materiałowa i zaopatrzenie (SAP MM)
 • Kadry i płace (SAP HR)

Minimax Polska Sp. z o.o. jest jednym z największych i najstarszych przedsiębiorstw zajmujących się wszechstronną i kompleksową ochroną przeciwpożarową na świecie. Aby zwiększyć efektywność dzialania firmy, m.in. dzięki lepszej kontroli finansowej realizowanych przedsięwzięć, zdecydowano o wdrożeniu SAP ERP.

Anna Kliczkowska Dyrektor Finansowy, Minimax Polska

System SAP zastąpi kilka innych rozwiązań funkcjonujących w Minimax. Jesteśmy przekonani, że informacje zarządcze pozyskane z jednego, zintegrowanego systemu będą dostępne nie tylko znacznie szybciej, ale również ich jakość nie będzie budziła żadnych zastrzeżeń. Z punktu widzenia naszej działalności, polegającej na realizacji złożonych projektów, ma to kluczowe znaczenie”. Outsourcing umożliwił nam znaczne obniżenie finansowej bariery wejścia w system SAP. Obecnie zaś pozwala zachować koszty utrzymania SAP na rozsądnym, i co ważne – dokładnie przewidywalnym poziomie.

Minimax Polska pracuje na systemie SAP w modelu outsourcingu, korzystając z mocy obliczeniowej serwerów umieszczonych w centrum przetwarzania danych BCC, a specjaliści BCC zajmą się administracją systemu.


powrót do listy klientów