Scanclimber

Międzynarodowe wdrożenie SPRINT


Grupa Scanclimber jest liderem w produkcji urządzeń transportu pionowego dla budownictwa i przemysłu. Należący do grupy gnieźnieński Scanclimber specjalizuje się w produkcji dźwigów towarowych, towarowo-osobowych, inspekcyjnych oraz podestów ruchomych masztowych.
Więcej informacji na: www.scanclimber.com

Branża Przemysł
Profil działalności Produkcja
Lokalizacja Gniezno / Polska, Niemcy, Finlandia
Czas wdrożenia 11 miesięcy

Zakres współpracy

 • Wdrożenie SAP SPRINT ERP
 • Serwis aplikacyjny SAP
 • Szkolenia SAP
 • Rozwój SAP
 • Outsourcing SAP
 • Rollout SAP

Zakres wdrożenia

 • Rachunkowość finansowa (SAP FI)
 • Księgowość majątku trwałego (FI-AA)
 • Zarządzanie płynnością finansową (SAP TR)
 • Kontroling (SAP CO)
 • Sprzedaż i dystrybucja (SAP SD)
 • Gospodarka materiałowa i zaopatrzenie (SAP MM)
 • Planowanie produkcji (SAP PP)

Główną motywacją osób zarządzających było osiągnięcie konkretnych celów biznesowych, które w średniej lub dłuższej perspektywie miały pozwolić na wzrost rentowności spółki, rekompensujący nakłady na zakup licencji, wdrożenia i rozwój systemu. Inaczej mówiąc, inwestycja miała się zwrócić. Zdefiniowano cele biznesowe i określono mierniki ich realizacji. Przed wdrożeniem SAP w firmie obowiązywał system, który nie spełniał wymogów integracyjnych grupy. Uwzględniając jej międzynarodowy charakter, priorytetem nowego systemu było zastosowanie wspólnej terminologii ułatwiającej wymianę informacji oraz unifikacja standardów zarządczych. Firma zdecydowała się na wdrożenie SAP w 3 spółkach, w oparciu o oferowany przez 7milowego SPRINT, skupiający najlepsze praktyki biznesowe i pozwalający na redukcję kosztów wdrożenia. W ciągu niecałego roku od rozpoczęcia wdrożenia użytkownicy z Polski, Finlandii i Niemiec zaczęli korzystać z SAP w bardzo szerokim zakresie funkcjonalnym.

Albert Smektalski Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych, Scanclimber

Chodziło nam o integrację środowiska kontrolingowego. Zależało nam, aby informacje były ogólnodostępne, w tym samym formacie i w tej samej konfiguracji raportowej. Dzięki systemowi SAP funkcjonuje jednorodna terminologia i wcześniejsze problemy zostały wyeliminowane. Biorąc pod uwagę specyfikę naszej firmy, stopień złożoności naszych produktów oraz aspekty międzynarodowe projektu, myślę, że jest wiele powodów do zadowolenia.

Korzyści z wdrożenia

  • usprawnienie wewnętrznej organizacji przedsiębiorstwa
  • zwiększenie stopnia automatyzacji procesów zachodzących w firmie poprzez ich odwzorowanie w systemie informatycznym oraz wyeliminowanie części ręcznych operacji
  • uproszczenie i standaryzacja procesów i procedur w firmie
  • uzyskanie narzędzi do prowadzenia zintegrowanego procesu planistycznego (ciąg procesów planistycznych od prognozowania sprzedaży, planowania wielkości dostaw i terminów produkcji, zleceń produkcyjnych, zapotrzebowań na surowce)
  • uzyskanie pełnej kontroli nad procesem zaopatrzenia w towary, surowce, materiały oraz usługi w zakresie: ilości, terminów, jakości, ceny i warunków finansowych, odpowiedzialnych osób
  • uzyskanie kontroli procesu zaopatrzenia w środki trwałe z uwzględnieniem prowadzenia gospodarki remontowej w zakresie nabytej licencji


powrót do listy klientów