Wolters Kluwer

Bogactwo usprawnień dzięki SPRINT


Wolters Kluwer Polska (dawniej Polskie Wydawnictwa Profesjonalne - PWP) to największe w Polsce przedsiębiorstwo dostarczające profesjonalnej informacji z zakresu prawa. Głównym przedmiotem działalności firmy jest publikacja aktualizowanych produktów elektronicznych, jak również publikacja książek i czasopism. Firma należy do holenderskiego koncernu Wolters Kluwer. Spółka funkcjonuje na polskim rynku od 1999 roku, a w jej skład wchodzi m.in. wydawnictwo LEX.
Więcej informacji na: www.wolterskluwer.pl

Branża Wydawnicza / Papiernicza
Profil działalności Produkcja
Lokalizacja Warszawa
Czas wdrożenia 5 miesięcy

Zakres współpracy

 • Wdrożenie SAP SPRINT ERP

Zakres wdrożenia

 • Rachunkowość finansowa (SAP FI)
 • Księgowość majątku trwałego (FI-AA)
 • Zarządzanie płynnością finansową (SAP TR)
 • Kontroling (SAP CO)
 • Sprzedaż i dystrybucja (SAP SD)
 • Gospodarka materiałowa i zaopatrzenie (SAP MM)
 • Kadry i płace (SAP HR)

Wykorzystywane przez firmę systemy stanowiły rozwiązania nieadekwatne do jej wymogów. Nie dostarczały w odpowiednio szybki sposób wiarygodnej informacji zarządczej, ponadto były też ze sobą słabo zintegrowane. W wyniku tego część informacji trzeba było przenosić ręcznie oraz poświęcać zbyt dużo czasu na uzgodnienia danych między systemami funkcjonującymi w różnych jednostkach. Rozwiązaniem, na jakie zdecydowały się władze Wolters Kluwer Polska, był system SAP SPRINT. O wyborze SPRINT zadecydowały funkcjonalności odpowiadające wymaganiom firmy, krótki czas wdrożenia, ograniczony udział pracowników w pracach wdrożeniowych oraz dobra relacja kosztów wdrożenia do korzyści z wdrożonych funkcjonalności.

Piotr Różański Dyrektor Finansowy, Wolters Kluwer Polska

Dzięki SPRINT uzyskaliśmy sprawnie działające narzędzie, obsługujące ważne dla nas funkcje, takie jak sprzedaż w prenumeracie, kontrola kosztów projektów wydawniczych, masowe wysyłki do klientów, sprzedaż poprzez księgarnię internetową. Co istotne, system jest elastyczny oraz skalowalny. To duże zalety dla firmy takiej jak nasza, stale rozwijającej się i zwiększającej sprzedaż.

Korzyści z wdrożenia

  • funkcja automatycznego księgowania zmniejsza możliwość powstawania błędów oraz pracochłonność dla pracowników księgowości, a także skraca czas tworzenia raportów i sprawozdań
  • istnienie wspólnej dla wszystkich spółek bazy danych klientów i produktów zwiększa efektywność współpracy i ułatwia przepływ informacji
  • dowolność definiowania zasad amortyzacji środków trwałych dla różnych celów
  • zautomatyzowane rozliczenia kosztów i jednolite narzędzia planowania ułatwiające pracę w systemie
  • możliwość generowania raportów zawierających kwoty wpływów i wypływów środków pieniężnych wg planowanej daty i waluty, co usprawnia prognozowanie płynności

Wdrożenie SPRINT zostało zrealizowane przez firmę BCC, budując doświadczenie firmy 7milowy.


powrót do listy klientów