Zakłady Aparatury Chemicznej Chemet SA

SPRINT - efektywny model biznesowy


Chemet SA jest wiodącym w Europie Środkowo-Wschodniej producentem zbiorników do cystern kolejowych, zbiorników na gaz LPG i pozostałe gazy skroplone oraz aparatury procesowej. Chemet dostarcza swoje produkty dla szerokiego grona odbiorców z branży chemicznej, petrochemicznej oraz logistycznej. Zlokalizowana w Tarnowskich Górach firma posiada dwa zakłady produkcyjne, zatrudniające w sumie ok. 250 osób.
Więcej informacji na: www.chemet.com.pl

Branża Przemysł / Przetwórstwo metali
Profil działalności Produkcja
Lokalizacja Tarnowskie Góry
Czas wdrożenia 9 miesięcy

Zakres współpracy

  • Wdrożenie SAP SPRINT ERP
  • Szkolenia SAP
  • Dostawa licencji SAP

Zakres wdrożenia

  • Rachunkowość finansowa (SAP FI)
  • Księgowość majątku trwałego (FI-AA)
  • Kontroling (SAP CO)
  • Sprzedaż i dystrybucja (SAP SD)
  • Gospodarka materiałowa i zaopatrzenie (SAP MM)
  • Planowanie produkcji (SAP PP)
  • Kadry i płace (SAP HR)

Podstawą wdrożenia był SPRINT, oferowane przez 7milowego dla firm średniej wielkości rozwiązanie SAP. Ponadto, w ramach wdrożenia uruchomiono zaawansowane funkcje, wspierające specyficzne dla Chemetu procesy planowania produkcji i zarządzania jakością. Integralną częścią projektu był zrealizowany przez konsultantów 7milowego i BCC - równolegle z pracami wdrożeniowymi – kompleksowy przegląd struktury organizacyjnej Chemetu. W rezultacie zespół konsultantów wdrożeniowych zasugerował zmiany w modelu działania firmy Chemet w tych obszarach, w których prowadzone było wdrożenie SAP.

Wiktor Okopniarek Prokurent, Chemet SA

Zdecydowaliśmy się na wdrożenie SAP w szerokim zakresie licząc, że dzięki wykorzystaniu SAP osiągniemy wymierną poprawę efektywności w skali całej firmy, zwłaszcza w zakresie zaopatrzenia, sprzedaży oraz rozliczania kosztów płac. Wraz z systemem informatycznym otrzymujemy od 7milowego i BCC zestaw najlepszych praktyk w zarządzaniu w tych obszarach. Możliwość skorzystania z najlepszych praktyk (best practices) była jednym z istotnych czynników, które zadecydowały o wyborze pakietu SPRINT.powrót do listy klientów