Kalkulator systemu SAP Business One

Podstawowe dane o firmie

Charakterystyka działalności biznesowej

Charakterystyka posiadanych rozwiązań IT

Zakres wdrożenia SAP Business One

Prosimy zaznaczyć obszary, które mają zostać objęte projektem wdrożenia SAP Business One.

W celu przesłania kalkulacji, prosimy o podanie danych kontaktowych:

* - pola wymagane

Informacje dodatkowe:

  • wypełnienie wymaganych pól jest niezbędne do pomyślnego zakończenia rejestracji;
  • jeśli dane będą niepełne, fikcyjne lub nie spełnią innych warunków, 7milowy zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia.