Korzyści biznesowe SAP Business One

Rozwiązanie SAP Business One to idealne rozwiązanie dla małych przedsiębiorstw, które potrzebują elastycznego i intuicyjnego systemu ERP.

Światowy ERP dla małych firm

SAP Business One to rozwiązanie klasy ERP oferowane przez firmę SAP – uznanego na świecie dostawcę rozwiązań IT do zarządzania procesami biznesowymi. System jest dedykowany do obsługi małych przedsiębiorstw – wspiera kluczowe obszary przedsiębiorstwa i nie wymaga gigantycznego budżetu, do wdrożenia oprogramowania światowej klasy.

Szybkie wdrożenie

SAP Business One można wdrożyć i dostosować do potrzeb firmy w bardzo krótkim czasie. System może być wykorzystywany nawet już po paru dniach, bez konieczności zaburzania obsługiwanych procesów.

Przystępna cena

SAP Business One to przystępne cenowo rozwiązanie SAP dla małych firm. Wszystkie jego części są przygotowane w celu obniżenia nakładów związanych z licencjonowaniem, obsługą, implementacją i wsparciem w trakcie jego wykorzystywania. System licencji oferuje rożne typy użytkowników umożliwiających obsługę dostępnych modułów. Model licencjonowania systemu oferuje różne typy użytkowników i pozwala obniżyć nakłady związane z obsługą, implementacją i wsparciem. Pakiet startowy można zakupić już dla 1 użytkownika. Ilość użytkowników poszczególnych modułów może być dynamicznie rozszerzana według aktualnych potrzeb firmy.

Kompleksowość

SAP Business One obsługuje kluczowe obszary związane z działalnością małych firm, między innymi: księgowość, obsługę operacji bankowych, finanse, zarządzanie kontaktami z klientami, zakupy, sprzedaż, logistykę, rozwój produktów, a także funkcje analityczne np. raporty i analizy. Prosty i intuicyjny interfejs użytkownika przydatne narzędzia dla wszystkich pracowników firmy – od kierownictwa do personelu wykonawczego.

Rozwiązanie SAP Business One obejmuje:

  • Zarządzanie finansami – zarządzanie wszystkimi procesami dotyczącymi finansów i księgowości oraz ich integracja i automatyzacja.
  • Zarządzanie magazynami i produkcją – zarządzanie zapasami w wielu lokalizacjach, śledzenie ruchów magazynowych oraz zarządzanie zleceniami produkcji na podstawie planowania zapotrzebowań materiałowych.
  • Zarządzanie relacjami z klientami – zwiększenie rentowności klientów i ich satysfakcji dzięki efektywnemu zarządzaniu sprzedażą i szansami oraz usługami wsparcia po sprzedaży.
  • Zaopatrzenie – automatyzacja całego procesu zaopatrzenia od złożenia zamówienia zakupu do płatności faktury dostawcy.
  • Raportowanie – tworzenie kompleksowych raportów w czasie rzeczywistym na podstawie kompletnych i aktualnych danych.

SAP Business One to rozwojowy i otwarty system ERP. Można go rozbudować o elektroniczną wymianę danych w formacie EDI, zintegrować z innymi aplikacjami, dostosować do indywidualnych potrzeb zgodnie z oczekiwaniami przedsiębiorstwa. 

Mobilność

SAP Business One jest rozwiązaniem, które uwzględnia aktualne trendy i jest dostosowywany do oczekiwań Klientów. System m.in. udostepnia aplikacje dla iPhone oraz iPad, dzięki czemu umożliwia dostęp do potrzebnych informacji oraz zarządza procesami handlowymi w dowolnym czasie i miejscu. Mobilne rozwiązania pozwalają kontrolować zasoby, udostępniać informacje o partnerach handlowych, dostarczać raporty oraz zarządzać procesami autoryzacji. Dane w urządzeniu mobilnym są dostępne w czasie rzeczywistym.