Usługi przedwdrożeniowe

7milowy, oprócz wdrożeń systemów informatycznych wspomagających zarządzanie, dostarcza swoim klientom usługi doradcze zorientowane na zwiększenie rentowności ich biznesu. Firmom, które stoją przed wyborem właściwego systemu ERP, oferujemy usługę analizy biznesowej.

Głównym celem analizy biznesowej jest zmaksymalizowanie korzyści płynących z przeprowadzenia planowanego projektu informatycznego. Niezależnie od tego, jakie działania firma planuje: wybór nowego rozwiązania, jego rozwój czy ustalanie zakresu i stopnia złożoności systemu ERP – analiza biznesowa pomaga firmie podjąć właściwą decyzję, ocenić opłacalność, porównać koszty i korzyści przedsięwzięcia.

Odpowiednio przeprowadzona analiza pozwala zdefiniować źródła problemów w dotychczasowym działaniu firmy, ustanowić cele do osiągnięcia, metody i mierniki ich realizacji. W ten sposób firma otrzymuje informację, w jakich obszarach działania firmy niezbędne są gruntowne zmiany, a w jakich wystarczy drobna korekta. Na tej podstawie konsultanci 7milowy doradzają wybór optymalnych narzędzi i reorganizację procesów biznesowych, które pomogą usprawnić działanie firmy.

Służymy Państwu wsparciem w postaci profesjonalnego doradztwa. Nasi konsultanci odbędą z Państwem spotkania w celu dokładnego zapoznania się ze strategią firmy, jej potrzebami, strukturą organizacyjną i przebiegiem procesów biznesowych. W ten sposób powstaje raport zawierający wykaz celów, narzędzi i metod ich realizacji.